KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

TOMKOVÁ, Kateřina, PhDr.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Archeologický ústav, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 373 350
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address tomkova@arup.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Čechy v 8. - 11. století - hradiště, pohřebiště, keramika, šperky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Bernstein im frühmittelalterliche Böhmen. - In: Památky archeologické. Roč. 89 (1998), s. 64-103.
- Quellen zur Erkentniss der mittelalterlichen Besiedlung im Katastern Tismice und Mrzky. - In: Památky archeologické. - Roč. 89 (1998), s. 329-334.
- Ke kartografickému zobrazení českých raně středověkých hradišť. - In: Archeologie ve středních Čechách. - Roč. 3 (1999), s. 235-257.
- Ke stavu výzkumu raně středověkých hradišť ve středních Čechách. - In: Archeologie ve středních Čechách. - Roč. 4 (2000), s. 397-411.
- Ke studiu opevnění v raně středověkých Čechách. - In: Archeologie ve středních Čechách. - Roč. 5 (2001), s. 547-560.
- Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. - Díl I. - Praha, 2001. - 284 s. - (Castrum Pragense ; 4)
- Lidské ostatky v raně středověkých sídlištních situacích v Čechách. - In: Archeologie ve středních Čechách. Roč. 7 (2003), s. 573-604.
- Hranice života, hranice zapomnění. Hroby významných církevních představitelů na Pražském hradě v období přemyslovské a lucemburské vlády / K. Tomková, J. Maříková-Kubková, J. Frolík. - In: Archaeologia historica. - Roč. 29 (2004), Brno-Levoča, s. 203-223.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | webdesign a aplikace jmach.net