KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DOROVSKÁ, Dagmar, Doc. PhDr. CSc.

* 1938

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 732 698 374
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - slovenská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanské literatury
- literárněvědná bohemistika
- slovanské literatury ve vyučování v českých školách
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Slovenská literatura v literární výchově v českých základních školách od roku 1918. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1987. - 107 s. - (Spisy UJEP. Pedagogická fakulta ; Sv. 34)
- Čítanka 4 / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 2000. - 127 s.
- Čítanka 4 : Příručka pro učitele / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 2000. - 39 s.
- Čítanka 5 / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1997. - 127 s.
- Čítanka 5 : Příručka pro učitele / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1997. - 48 s.
- Čítanka 6 / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 207 s.
- Čítanka 6 : Příručka pro učitele / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 60 s.
- Čítanka 7 / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1999. - 190 s.
- Čítanka 7 : Příručka pro učitele / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1999. - 64 s.
- Čítanka 8 / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 2000. - 191 s.
- Čítanka 8 : Příručka pro učitele / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 2000. - 47 s.
- Čítanka 9 / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 2001. - 191 s.
- Čítanka 9 : Příručka pro učitele / sest. D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 2001. - 47 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek