KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SGALL, Petr, PhDr. DrSc. dr.h.c.mult. emeritní profesor UK

* 1926

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 951 554 278
Bydliště / Home address Ortenovo nám. 24, 170 00 Praha 7
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ufal@ufal.mff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ufal.mff.cuni.cz/~sgall/doc/sgall-bibl.pdf

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Jazykověda - Obecná lingvistika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - závislostní syntax a její vztah k sémantice
- typologie jazyků
- mluvená čeština a jazyková kultura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Linguistic Society of America - čestný člen
- Academia Europaea - člen
- Association of Computational Linguistics - člen
- Pražský lingvistický kroužek - člen
- Jazykovědné sdružení ČR - člen
- Kruh moderních filologů - člen
- Kruh přátel českého jazyka - člen
Publikační činnost / Publications - The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects / P. Sgall, E. Hajičová, J. Panevová. - Dordrecht : Reidel; Praha : Academia, 1986. - 353 s.
- Variation in Language : Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistics / P. Sgall ... [et al.]. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamin, 1992. - XII, 368 s.
- A Functional Approach to Syntax in Generative Description of Language / P. Sgall ... [et al.]. - New York : American
Elsevier, 1969. - 122 s.
- Meaning, Reference and Discourse Patterns. - In: The Prague School of Structural and Functional Linguistics / ed. P. A. Luelsdorff. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamin, 1994. - S. 277-309.
- Formal and Computational Linguistics in Prague. - In: Prague Linguistics Circle Papers. Vol. 1 / ed. by E. Hajičová ... [et al.]. - Amsterdam : John Benjamin, 1995. - S. 23-35. - Též spolueditor sborníku.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek