KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ŠÁMAL, Petr, PhDr. Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 144
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address samal@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ucl.cas.cz/bio_PetrSamal.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
- literatura 50. let 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká literatura - vedoucí redaktor časopisu
Publikační činnost / Publications Výběrová bibliografie

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek