KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KALITA, Inna, PhDr., PhD.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address inna.kalita@ujep.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=1187

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Filozofie a estetika
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - běloruská literatura
Dějiny - Bělorusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bělorusové
Jazykověda - běloruština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Jazykověda - ruština
Dějiny - Sovětský svaz
Jazykověda - Translatologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Rusistika - Dějiny
Bělorusistika - Dějiny
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bělorusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bělorusistika - Filozofie a estetika
Rusistika - Filozofie a estetika
Bělorusistika - Jazykověda
Rusistika - Jazykověda
Bělorusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bělorusistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bělorusistika
- rusistika
- jazykovědná a literární komparatistika
- lingvokulturologie
- jazykové substandardy (ruský a český slang, běloruská transjanka a ukrajinský suržik)
- metodika vyučování ruštiny jako cizího jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní asociace bělorusistů
Publikační činnost / Publications - Obrysy a tvary nespisovnosti: ruština vs. čeština. Komparativní pohled. Ruský slang v procesu vývoje. - Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011, ISBN 978-80-7414-427-1.
- Современная Беларусь: языки и национальная идентичность.- Ústí nad Labem: PF UJEP, 2010, ISBN 978-80-7414-324-3. http://kamunikat.com/katalohkamunikat.html?pub_start=8940&pubid=17324
- Идеи Я. Мукаржовского в контексте начал (структурализма и двух веков). - In: Stereotypes in Literatures and Cultures. International reception studies, Geybullayeva, Rahilya / eds. Peter Orte. - Frankfurt am Main: 2010. XV, ISBN 978-3-631-60448-9. - S.108-118.
- Фонетика русского языка. - Ústí nad Labem: PF UJEP, 2002, ISBN 80-7044-441-X, 103 s.
- Практическая фонетика современного русского языка с основами теории. - Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011, ISBN 978-80-7414-370-0, 132 s.
- O rusko-českých frazeologických shodách v oblasti slangu. - In: Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, ISBN 978-80-7395-086-6. S. 136–142.
- Zvláštnosti komunikace v ruském slangu. - In: Člověk– jazyk–text / ed. A. Jaklová.-České Budějovice 2008, ISBN 978-80-7394-075-1. S. 325–328.
- Лирика пыталась умереть. - In: РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКАЯ РЕЧЬ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.-Ижевск: 2007. С. 34–36.
- Specifické přístupy k získávání komunikativních schopností v cizím jazyce. - In: Sborník z mezinárodní konference Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků.- Pardubice: Univerzita Pardubice 2006, ISBN 1213-3485. S. 113–118.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek