WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JANÁČKOVÁ, Blanka, PaedDr.

* 1951

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 475 282 376
Bydliště / Home address Voskovcova 2, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 604 436 968
E-mail / E-mail address blanka.janackova@ujep.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - didaktika literární výchovy pro 1. stupeň škol
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Intenzifikace vyučování v hodinách českého jazyka, čtení a literární výchovy na 1. stupni základní školy. (Skripta-část literární). - Ústí n. L. : PF, 1989. - 80 s.
- Hra v literární výchově. - In: Komenský. - Č. 9, 1990, s. 528-529.
- Ukázka pracovního listu mateřského jazyka pro 1. stupeň ZŠ. - In: Pauca verba. - Č. 2. - Ústí n. L., 1992.
- Romským dětem říkánky a pohádky. - Praha : Pansofia, 1992. - 46 s.
- Á, bé, cé, dé, k-o-č-k-a pře-de : hláskovníček pro prvňáky / B. Janáčková, K. Kamiš. - Praha : Pansofia, 1992. - 62 s.
- Slabikář / H. Vrbová, B. Janáčková. - Praha : Fortuna, 1993. - 111 s. - Část metodologická.
- Výslovnost. - Praha : nakl. Via Lucis romis, 1993.
- Veselá písmenka. : Část metodologická. - Praha : nakl. Fortuna, 1993.
- Slabikář. : Část metodologická a textové úpravy. - Praha : nakl. Fortuna, 1993.
- Metodické pokyny k vyučování českému jazyku v prvním ročníku základní (obecné) školy. - Praha : Fortuna, 1993. - 47 s.
- Hrajeme si s jazykem / B. Janáčková, K. Kamiš. - Praha : Fortuna, 1993-1995. - 3 sv.
[1]: 1993. 55 s.
[2]: 1993. 47 s.
[3]: 1995. 52 s. - Část literární a slohová.
- Píšeme podle pravidel českého pravopisu. - Praha : Pansofia, 1994.
- Pohádky. : Část literární a textové úpravy. - Praha : nakl. Via Lucis romis, 1995.
- Literatura pro děti a mládež (Skripta). - Ústí n. L. : PF UJEP, 1999. - 108 s.
- Využití textů v přípravě studentů distančního studia v předmětu literatura pro děti a mládež. - In: Sborník Národní konference k distančnímu studiu. - Brno, 2004.
- Soubor textů z literatury pro děti a mládež. - Ústí n. L. : PF UJEP, 2004.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map