WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

CHLAŇOVÁ, Tereza, Mgr., Ph.D.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 257 720 650
Mobil / Mobile number +420 / 737 864 404
E-mail / E-mail address chlanova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://uves.ff.cuni.cz/node/174

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Literary criticism (history) - Ukrainian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Ukrainian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ukrajinistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace ukrajinistů - předsedkyně
- The Visegrad Eeastern Partnership Literary Award - členka komise
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti. Kompletní bibliografie viz
http://uves.ff.cuni.cz/node/174

Odborné studie a články:

- Проблематика християнської моралі у малій прозі Валер´яна Підмогильного у зв´язку з філософією Ф. Ніцше. - In: Біблія і культура. Чернівці: Рута, 2000.
- Тема голоду в оповіданнях Валер´яна Підмогильного. - In: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí. Olomouc 2001.
- Taras Ševčenko v českých překladech. - In: Taras Ševčenko (Sborník příspěvků z vernisáže výstavy k 190. výročí narození ukrajinského spisovatele a malíře). Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2004.
- In memoriam - Václav Židlický. - In: České vědomí Ukrajiny. Budoucnost v tradici, s. 66-69. Praha: FF UK, Universitas Carolina, Acta Slavica et Baltica, 2005.
- Ukrajinský Pilňak Mykola Chvylovyj a jeho „Hassliebe" k ruské kultuře. - In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. Červený Kostelec 2006, s. 245-262.
- Типологія літературного героя в українській прозі 1917-1934. - In: Balto–Slavicum Pragense, Acta Slavica et Baltica. Volumen VII. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2007. S. 279-289. ISBN 978-80-7308-271-0.
- Putování ukrajinskou literární krajinou posledního půlstoletí. - In: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“ /T. Chlaňová (ed.). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. S. 7-37.
ISBN 978-80-7308-292-5.
- Метаморфози „україноцентризму“ в сучасній українській літературі (в контексту редефініції українського культурного канону). Буковинський журнал, 2009/3-4, s. 334-341.
- Putování ukrajinskou literární krajinou posledního půlstoletí. - In: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“ /T. Chlaňová (ed.). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. S. 17-56. ISBN 978-80-87378-41-0.
- Ukrajinské literární sympozion. - In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011/1, roč. 7, s. 5-8.
- Голос і мовчання як важливі компоненти роману Марії Матіос Солодка Даруся. Ucrainistica. Кривий Ріг – Краків, Інститут східнослов´янської філології Ягеллонського університету, 2011/9, s. 82-95.
- Václav Židlický a jeho činnost bělorusistická.- In: České vědomí Bělarusi = Чэшскае ўсведамленне Беларусі / Věra Lendělová, Jiří Marvan, Michal Vašíček (eds.) - Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013, s. 327-335.
- PUTEO ERGO SUM. Запах як невід’ємна частина роману Олеся Ульяненка „Жінка його мрії”. - In: Ucrainistica. Збірник наукових праць. Редактори-упорядники: М. Вербовий, Я. Поліщук. Випуск 11. Кривий Ріг, 2013. С. 41—52.
- Konflikt "svůj" - "cizí" jako předmět interpretace i jako součást interpretační metody ve studiích Stepana Smal-Stockého věnovaných T.H. Ševčenkovi. - In: Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy. 2014/1, s. 65-75.

Recenze:

- Прага як частина української одісеї. Буковинський журнал, 2003/1, s. 235-237.
- Praha jako součást ukrajinské odyssey. - In: Tvar, 2003/6, s. 21-21.
- Praga – ważny epizod ukraińskiej odyseji emigracyjnej. - In: Slavia Occidentalis, 2003, s. 113-116.
- J. Malanjuk – Pod cizím nebem. - In: Navýchod, 2004/5.
- Українське малярство в міжвоєнній Чехословаччині. Буковинський журнал, 2006/1, s. 253-255.
- Ukrajinský portrét na pozadí Prahy /... a Oksana Pelenská. Берега, 2007/7, s. 67-71.
- Prolínání slovanských prostředí / Marcel Černý (lite-rárněvědná část); Kateřina Kedron (jazykovědná část); Marek Příhoda (historická část) eds. Červený Kostelec – Praha, 2012. (oddíly I. Národně emancipační a státoprávní ideje u slovanských etnik; II. Náboženská mozaika slovanského areálu; III. Slovanské literatury ve vzájemných reflexích a konfrontacích). - In: Slavia, Praha 2014/1, roč. 83, s. 82-88.

Překlady:

- Vasyl Stus, Buď ve střehu, šílená, vzteklá duše! - In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011/1, roč. 7, s. 28-29.
- Vasyl Holoboroďko, Zaujat tajemstvím světa. - In:Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011/1, roč. 7, s. 30-32.
- Hryhorij Čubaj, Hovořit, mlčet a hovořit znovu. - In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011/1, roč. 7, s. 36-40.
- Jevhen Paškovskyj, Studna plná růží. - In: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie současných ukrajinských povídek. Brno: Větrné mlýny, 2012, s. 481-496.
- Oleh Lyšeha, Květiny v tmavé místnosti. - In: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie současných ukrajinských povídek. Brno: Větrné mlýny, 2012, s. 383-390.
- Anna Malihonová, Krevní transfuze. - In: Plav, 2014/4, roč. 10, s. 11-13.
- Halyna Babaková, Teorie zrcadlení. - In: Plav, 2014/4, roč. 10, s. 24-29.
- Halyna Petrosaňak, Navždy zůstat ve škole dominikánek poblíž Vídně, Přešli jsme hranici. - In: Bludné kořeny = Wayward Roots. Výbor ze současné slovanské poezie = Anthology of contemporary Slavic poetry /Robert Hýsek, Matthew Sweney (eds.). Olomouc 2014.
- Halyna Petrosaňak. Let balonem. Brno: Větrné mlýny, 2015, 25 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map