WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

GLADKOVA, Hana, Doc. PhDr. CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 347
+420 / 221 619 266
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hana.gladkova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://usvs.ff.cuni.cz/ucitele/gladkova.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sociolingvistika, zejména teorie a dějiny standardních/spisovných jazyků slovanských
- morfologie a lexikologie slovanských jazyků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský ústav Akademie věd ČR - členka vědecké rady
- Národní knihovna České republiky - členka vědecké rady
- Jazykového departamentu Sofijské univerzity Sv. Klimenta Ochridského (Sofie, Bulharsko) - členka vědecké rady
- Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) - členka Rady
- Český komitét slavistů - členka
- Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů - členka
- Slavia - členka redakční rady
- Slavjanski dialozi (Plovdiv, Bulharsko) - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Kategorie gramatického rodu substantiv v bulharštině. – Praha : Karlova univerzita, 1988. - 243 s. – (Acta Universitatis Carolinae. Filologica Monographia ; XCVI/1987)
- Iskra. Jazykovaja situacija. Istoki i perspektivy / Hana Gladkova, Iskra Likomanova. – Praha : Karolinum, 2002. - 453 s. - (Acta Universitatis Carolinae. Philologica Monographia ; CXXXVIII/1998)
- Úloha jazykové intervence v období formování spisovné bulharštiny v porovnání s češtinou. – In: Slavia. – Roč. 67, seš. 1-2 (1998), s. 119-127. - (Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII mezinárodní sjezd slavistů. Praha: Slovanský ústav – Euroslavica.)
- Status slavjanskich standartnych jazykov v sovremennoj jazykovoj situacii. – In: Anzeiger für Slavische Philologie : Band XXVII. Graz : Akademische Druck-u. Verlaganstalt, 1999. - S. 69-86.
- Vzestup a krize symbolických funkcí slovanských standardních jazyků. - In: Obdobja 20 – Metode in zvrsti. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige). – Ljubljana, 2002. – S. 343-370.
- Strukturnaja i funkcional´naja model´ jazykovoj situacii: opyt intepretacii dinamiki razvitija sovremennoj jazykovoj situacii (na materiale češskogo i bolgarskogo jazyka). – In: Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slawischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen Dresden, 25.-28. Oktober 2000 / ed. Karl Gutschmidt. – Dresden : Thelem, 2002. - S. 56-86.
- Konservativna li orfografija slovarja Najdena Gerova? (Slovar´ Najdena Gerova kak zerkalo vremeni). – In: Najden Gerov v istorijata na bălgarskata nauka i kultura. Materiali ot Nacionalnata konferencija s meždunarodno učastie, 13-15 noemvri 2000 / ed. V. Kjuvlieva-Mišajkova. – Sofia : Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“, 2002. - S. 41-55.
- Jazykový program a typologie národního hnutí u Slovanů. Referát pro XIII mezinárodní sjezd slavistů. – In: Slavia. – Roč. 72, seš. 2 (2003), s. 169-184.
- Ohlédnutí za výročím Josefa Dobrovského (1753-1829). – In: Slavia. – Roč. 73 (2004), s. 360-384.
- Rešenije jazykovogo voprosa v bolgarskom nacional´nom vozroždenii. In LEHMANN, V. - UDOLPH, L., vyd., Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag. / ed. V. Lehmann, L. Udolph. - München : Verlag Otto Sagner, 2004. - S. 439-456.
- Ezikovata situacija na granicite na dve chiljadoletija: razvojni tendencii v mjastoto i funkciite na knižovnija ezik. – In: Tendencii i procesi v bălgarskija ezik (studii i statii) / ed. Kina Vačkova. – Sumen : Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski, 2004. - S. 5-64.
- Učebnice bulharštiny III. / sest. Hana Gladkova, Kina Vačkova. - Praha : SPN, 1990. - 220 s.
- Učebnik po češki ezik. Čast I. – Sofia : Universitetsko izdatelstvo, 1993. - 303 s.
- Učebnice bulharštiny I. – Praha : Karolinum, 1996. - 173 s.
- Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově Univerzitě / sest. Hana Gladkova, Vladimír Kříž. - Praha: Univerzita Karlova / Euroslavica, 1998. - 319 s.
- Josef Dobrovský – Fundator studiorum slavicorum (1753-1829) / sest. Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova, Karolina Skwarska. – Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2004. - 559 s.

Plná bibliografie ZDE

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map