WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VYKYPĚL, Bohumil, Mgr. PhD.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení etymologické, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 632 290 514 +420 / 530 504 706
+420 / 549 216 872
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vykypel@iach.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=bvykypel

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Bohemistika
- Sorabistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Evropská slavistická lingvistika – Polyslav - člen
- Pražský lingvistický kroužek - člen
- Indogermanische Gesellschaft - člen
Publikační činnost / Publications - Viz zde

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map