WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MOLDANOVÁ, Dobrava, Prof. PhDr. CSc.

* 1936

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Na Kuthence 8, 160 00 Praha 6
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address moldanova@o2active.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/moldanova-dobrava

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů - členka
- Pen–klub - členka
- Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně - členka vědecké rady
- Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - členka vědecké rady
- Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci - členka vědecké rady
Publikační činnost / Publications Knižní práce:
- Soupis novinek české beletrie 1959–1969. - Praha : Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1971. - 237 s.
- Božena Benešová [Studie]. - Praha : Melantrich, 1977. - 237 s.
- Naše příjmení. - Praha : Mladá fronta, 1984. - 289 s. - (2. rozšířené vydání. - Praha : Agentura Pankrác, 2004, 229 s.
- Valja Stýblová [Monografie]. - Praha : Československý spisovatel, 1985. - 160s.
- Studie o české próze na přelomu století. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1993. - 221 s. - (Acta universitatis Purkinianae).
- Česká literatura období modernismu I : (1890–1918). - Ústí n. Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1993. - 65 s.
- Česká literatura období modernismu : (1890–1918). - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1996. - 124 s.
- Česká literatura období avantgardy : (1918 – 1945). - Ústí n. Labem : Pedagogická fakulta UJEP 2002. - 128 s.

Spoluúčast na kolektivních dílech:
- Slovník českých spisovatelů - Praha : Československý spisovatzel, 1964. - 625 s.
- Rozumět literatuře. - Praha : SPN, 1982.
- Lexikon české literatury I. : osbnosti, díla, instituce. - Praha : Academia, 1985. - 900s.
- Slovník českých spisovatelů 1970–1981. - Praha, 1985.
- Poetika meziválečné literatury. - Praha, 1986.
- Slovník českých spisovatelů od roku 1945. - Praha : Brána : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995.
- A History of Central European Womens´ Writing. - London, 2001.
- A Dictionaire of American Family Names. - New York, 2003.

Studie zejména o české próze 20. století v odborných časopisech a sbornících.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map