WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KARPATSKÝ, Dušan, prom. fil.

* 1935-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Translators
Literary criticism (history) - Bosnian literature
Literary criticism (history) - Croatian literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Montenegrin literature
Literary criticism (history) - Serbian literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Croatian studies - Literary criticism (history)
Serbian studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Study of Bosnia-Herzegovina - Literary criticism (history)
Study of Montenegro - Literary criticism (history)
Balkan studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-charvátské literární vztahy
- charvátská literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - České centrum PEN klubu
- Obec překladatelů
- Obec spisovatelů
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - dopisující člen
- Društvo hrvatskih književnih prevodilaca - čestný člen
- Slovanský ústav - člen vědecké rady
- Nadační fond Česká knižnice - člen správní a vědecké rady
Publikační činnost / Publications - Croatica na češkom jeziku: prijevodi djela hrvatske književnosti u zasebnim knjigama: bibliografski pregled. – Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1983. – 168 s. – (Croatica bibliografije; god. 7, sv. 30/31)
- Malý labyrint literatury. – Praha : Albatros, 1982 (dostisk 1983). – 600 s. – Pod jménem Viktor Kudělka. – 2., přeprac. a rozš. vyd. 1997. - 576 s. – Pod vlastním jménem. – 3. dopl. vyd. 2001. - 672 s.
- Češka književnost. Slovačka književnost. – In: Povijest svjetske književnosti. 7. – Zagreb: Mladost-Liber, 1975. – s. 7–114. – V překladu do albánštiny: Letërsia çeke e sllovake. – In: Historia e letërsise botërore. Libri 7. – Prishtine: Rilindja, 1984. – s. 5–116.
- Slovník spisovatelů Jugoslávie: srbská a černohorská, charvátská, bosenskohercegovská, slovinská a makedonská literatura. Praha: Odeon, 1979. – 616 s. – Věd. redaktor, spoluautor.
- Slovník světových dramatiků: jugoslávští autoři. – Praha: Divadelní ústav, 1984. – 182 s. – Autor hesel dramatiků píšících srbocharvátsky a v jazycích národností.
- Židovští autoři v literaturách evropských zemí (Židé v literatuře srbské a charvátské; Židé v literatuře Bosny a Hercegoviny). - Praha : Židovské muzeum, 1999 (2000). – s. 12–27, 77–90.
- Mali hrvatsko-češki biografski leksikon – Malý chorvatsko-český biografický slovník. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 224 s. - Spoluautor.
- Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů ve vzájemných překladech. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 64 s.
- Co se stalo na Kosovu rovném (antologie). - Praha : Odeon, 1990. - 316 s. - Uspořadatel, jeden z překladatelů.
- Vzkázání ze dna noci. : Literatura Bosny a Hercegoviny v obklíčení a vyhnanství. - Praha : Mladá fronta, 1995. - 232 s.
- Má duše je moře. : Poezie charvátského Jadranu (antologie). - Praha : Gallery, 2001. - 88 s.
- Zlatna knjiga češkoga pjesništva. (Antologie české poezie 9.–21. stol.) – Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske–INA, 2003. - 720 s. – Uspořadatel, autor úvodního přehledu a medailonů básníků, jeden z překladatelů.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map