WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

AUSKÝ, Stanislav

* 1922-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - vojenské dějiny národů východní Evropy
- dějiny dobrovolectví národů SSSR ve 2. světové válce
- dějiny kozáků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Vojska generála Vlasova v Čechách. - Toronto : Sixty-eight
Publishers, 1980. - 288 s. - 2. vyd.: Praha : Vyšehrad, 1992. 348 s.; 3. rozš. vyd.: 1996. 275 s. - Vyšlo též v ruštině: Измена и предательство. - San Francisco : Globus, 982.
- Zvláštní operace Šamil. - In: Securitas Imperii. 2 / ed. P. Žáček. - Praha : Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, 1994. - S. 299-.
- Kozáci. D. 1. - Praha : Academia, 1999. - 311 s.
- Dobrovolníci, evropská politika a druhá světová válka. - Praha : Nakladatelství Dita, 2002.
- Казаки : Особое сословие. - Moskva : "Olma Press", 2002.
- Kozáctvo : Poslední nástup a zánik. - Praha : Mladá fronta, 2003.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map