WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KREJČÍŘOVÁ, Iveta, PhDr.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 256
+420 / 224 800 252
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address krejcirova...slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikografie
- lexikologie
- neologie česko-ruská
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Velký česko-ruský slovník. CD-ROM / M. Sádlíková a kol. - Praha : Leda, 2002.
- Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, 2., podstatně doplněné a opravené vydání. / Iveta Krejčířová, Marie Sádlíková, Nikolaj P. Savický, Růžena Šišková, Eva Šlaufová. - Praha : Academia, 2004.
- Velký česko-ruský slovník. CD-ROM / M. Sádlíková, I. Krejčířová (eds) - Praha : Leda, 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map