WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DANEŠ, František, Prof. PhDr. DrSc.

* 1919-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný jazyk: teorie spisovného jazyka a jazykové fonologie
- gramatika (zejména sémantická syntax)
- sémantika
- fonologie
- slovní zásoba
- stylistika
- praktická péče o jazykovou kulturu
- popularizace
- sociolingvistika
- textová lingvistika
- stylistika
- pragmatika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Academia Europaea - člen
- Sociatas linguistica Europaea - člen
- International Association for Dialogue Analysis - člen
- Pražský lingvistický kroužek - člen
- Jazykovědné sdružení ČR - člen
- Slovo a slovesnost - člen redakční rady
- Functions of Language - člen redakční rady (1993-2002)
- Language in Society - člen redakční rady (1972-1993)
- Naše řeč - člen redakční rady (1948-1986)
Publikační činnost / Publications - Intonace a věta ve spisovné češtině. - Praha : Nakl. Československé akademie věd, 1957. - 159 s.
- Malý průvodce po dnešní češtině. - Praha : Orbis, 1964. - 297 s.
- Věta a text. - Praha : Academia, 1985. - 234 s. - (Studie a práce lingvistické ; 21).
- Mluvnice češtiny. D. 3, Skladba / F. Daneš ... [et al.]. - Praha, Academia, 1987. - 746 s. - Též vedoucí redaktor.
- Český jazyk na přelomu tisíciletí / F. Daneš a kol. - Praha : Academia, 1997. - 292 s.
- Jazyk a text : výbor z lingvistického díla Františka Daneše. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1999-2000. - 3 sv. - část I. 1999. 2 sv. (245 s., s. 249-471) - část II. 2000. 304 s.

Poznámky / Notes - vyznamenán Zlatou plaketou J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách
- vyznamenán plaketou Hlávkovy nadace
- vyznamenán plaketou Univerzity Karlovy

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map