WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BLÁHA, Ondřej, PhDr. Ph.D.

* 1979

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 173
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ondblaha@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.kb.upol.cz/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics
Linguistics - Belorussian
Linguistics - Bosnian
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Croatian
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Kashubian
Linguistics - Macedonian
Linguistics - Onomastics
Linguistics - Polish
Linguistics - Russian
Linguistics - Ruthenian
Linguistics - Serbian
Linguistics - Serbocroatian
Linguistics - Slovak
Linguistics - Slovene
Linguistics - Ukrainian language
Linguistics - Wendish
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Belorussian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Macedonian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Ruthenian studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Wendish studies - Linguistics
Ukrainian studies - Linguistics
Study of Bosnia-Herzegovina - Linguistics
Study of Montenegro - Linguistics
Balkan studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současná čeština v kontextu slovanských jazyků (formální a funkční morfologie, otázky spisovného jazyka)
- onomastika (zejm. urbanonymie)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky - člen
Publikační činnost / Publications - K názorům na etymologický výklad místního jména Olomouc. - In: Jazykovědné aktuality. - Roč. 37, zvláštní číslo (2000), s. 5-9. - ISSN 1212-5326.
- Futurum typu "půjdu, ponesu" v češtině, slovenštině a horní lužické srbštině. - In: Jazykovědné aktuality. - Roč. 38, č.3 (2001), s. 138-143. - ISSN 1212-5326.
- Vývoj názorů na etymologický výklad toponyma Olomouc. - In: Střední Morava : vlastivědná revue. - Roč. 8, č. 15 (2002). - Olomouc : Memoria, 2002. - S. 4-19. - ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-90-4.
- K etymologii a historii užívání starého olomouckého místního názvu Zahrten/Carty. - In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč. 55 (č. 3 2003), s. 284-294.
- Problematika slovesného vidu v díle Josefa Dobrovského. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Studia Moravica I. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004. - S. 374-378. - ISBN 80-244-0845-7
- Dobrovský a polabština. - In: Josef Dobrovský - Fundator studiorum slavicorum / Ed. H. Gladkova, K. Skwarska, V. Vavřínek. - Praha : Euroslavica, 2004. - S. 545-551. - ISBN 80-86420-17-5.
- Sém "lineárního pohybu" a gramatické vlastnosti slovesa. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fakultas Philosophica. Studia bohemica IX. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004. - S. 21-27. - ISBN 80-244-0870-8, ISSN 0231-634X.
- Slovanské jazyky v díle moravského polyglota a spisovatele F. Vymazala. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Studia Moravica II. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004. - S. 89-99. - ISBN 80-244-0975-5.
- Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Studia Moravica III. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. - S. 287-293.
- Korelativní nedeterminovaná slovesa typu "vozit" a význam "dvoufázového pohybu". - In: Jazyky v kontaktu -jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor / Ed. V. Polách, P. Pořízka. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 16-19. - ISBN 80-244-1027-3.
- K etymologii názvu olomoucké Ztracené ulice. - In: Střední Morava : vlastivědná revue. - Roč. 11, č. 20 (2005). - Olomouc : Memoria, 2005. - S. 90-92. - ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-85-8.
- Sapir ještě před Sapirem-Whorfem čili Umírněné počátky teorie jazykového relativismu. - In: Aluze. - Roč. 8, č. 2/3 (2005), s. 125-127. - ISSN 1212-5547.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map