WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HÁJKOVÁ, Alena, PhDr. CSc.

* 1926-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - nová česká literatura, zvláště próza
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Humor v próze Vladislava Vančury. - Praha : Academia, 1972. - 60 s. - (Rozpravy ČSAV. Roč. 82/1972, Řada společ. věd ; Seš. 1).
- Nejen o humoru. - Praha : Československý spisovatel, 1984. - 188 s.
- Komika jako nástroj kritiky maloměšťáctví v díle Karla Poláčka. - Praha : Academia, 1985. - 112 s. - (Studie ČSAV ; 7).
- Helena Šmahelová. - Praha : Československý spisovatel, 1988. - 160 s.
- Knížka o Karlu Poláčku. - Praha : Academia, 1999. - 220 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map