WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠISLER, Petr, PhDr.

* 1949

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Literární lexikografie
- Literární slovakistika
- Vztahy mezi českou a slovenskou literaturou
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Lexikon české literatury - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 - 4, D. 1, A – G, 900 s., Praha, Academia 1985, ved. red. V. Forst; D. 2, sv. 1 H – J, sv. 2 K – L, Dodatky k LČL 1, 1377 s., Praha Academia 1993, ved. red. V. Forst,; D. 3, sv. 1 M – O, sv. 2 P – Ř, 1522 s., Praha, Academia 2000, ved. red. J. Opelík; D. 4, sv. 1 S – T, sv. 2 U – Ž, Dodatky k LČL 1 – 3, v tisku, ved. red. L. Merhaut. Redaktor a spoluautor.
- Ilustrovaná encyklopedie 1 – 3, D. 1 A – I, 527 s., D. 2 J – P, 518 s., D. 3 Q – Ž, 492 s., Encyklopedický dům, Praha 1995, red. kol. Spoluautor.
- Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 - 2, D. 1 A – L, 549 s., D. 2 M – Ž, 791 s., Brána, Knižní klub, Praha 1995 a 1998, ved. red. P. Janoušek. Spoluautor.
- Slovník českých spisovatelů, 743 s., Libri, Praha 2000, red. V. Menclová, B. Svozil, V. Vaněk. Spoluautor.
- Universum. Všeobecná encyklopedie 1 – 10, Odeon, Praha 2000-2001, ved. red. A. Kočí. Spoluautor.
- Dějiny české literatury 1945 – 1989, v tisku, ved. red. P. Janoušek. Spoluautor.
- Několik poznámek k typologii slovenského a českého válečného románu (V. Vančura a M. Urban). In: Slavica v českém a slovenském literárním vývoji. Sborník statí věnovaný Slavomíru Wolmanovi k šedesátinám, Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha 1986, red. D. Hronková, s. 259 – 276.
- Slovenská literární moderna. In: Moderna ve slovanských literaturách. Věnováno X. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha 1988, red. M. Kvapil, J. Vlášek a S. Wolman, s. 30 – 38.
- Baladická analýza paměti (doslov). In: J. Johanides: Nejsmutnější oravská balada, Československý spisovatel, Praha 1989, ze slov. přel. E. Charous, s. 224 – 229.
- Lexikon české literatury jako monumentální svod literárněvědných informací. In: Český jazyk a literatura 44, 1993/94, č. 9-10, s. 229 – 233.
- Anketa o československé vzájemnosti z roku 1914. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Literární věda č. 2, Sfinga, Ostrava 1995, red. J. Svoboda, s. 107 - 116.
- Lexikon české literatury. In: Český jazyk a literatura 52, 2001/02, č. 1-2, s. 46 – 50.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map