WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HLADKÁ, Zdeňka, PhDr. Dr.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 069
Bydliště / Home address Rerychova 4, 635 00 Brno–Bystrc
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 546 211 831
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdena@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lexikologie
- dialektologie
- korpusová lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Naše řeč - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Český jazykový atlas / zprac. J. Balhar, P. Jančák a kol. (Z. Hladká jako spoluautorka) - Praha : Academia, 1993, 1997 – 2 sv. –
1: 428 s.
2: 507 s.
- Příruční mluvnice češtiny / Sest. P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová, Z. Hladká. – 2. opr. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996, 800 s. - Spoluautorka, autorský podíl: Lexikologie, s. 65-108.
- Čeština – univerzália a specifika / spolueditor P. Karlík. - Brno : Masarykova univerzita, 1999, 2000, 2001. ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 2004. – 5 sv. –
1 : 130 s.
2 : 192 s.
3 : 347 s.
4 : 370 s.
5 : 464 s.
- Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. : K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 243 s.
- Encyklopedický slovník češtiny / Sest. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2002, 604 s. – Spoluautorka, autorský podíl: koordinátorka oddílu Lexikologie, autorka 41 hesel a spoluautorka 5 hesel.
- Brněnský mluvený korpus (od května 2002 veřejně přístupný jako součást Českého národního korpusu v ÚČNK na FF UK v Praze).
- Zkušenosti s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně. - In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. - Brno : Masarykova univerzita, A 53/2005. - S. 115-124.
- Korpus soukromé korespondence (bude veřejně přístupný od r. 2006 jako součást Českého národního korpusu v ÚČNK na FF UK v Praze).

Poznámky / Notes PhDr. Dr. (= Ph.D.)
- mezinárodní konference Čeština – univerzália a specifika 1-5 - spoluorganizátorka

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map