WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VLAŠIć, Marija, Mgr. et Ph.D.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 663 381
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Marija.Vlasic@nkp.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Translators
History - Croatia
Linguistics - Croatian
Literary criticism (history) - Croatian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Croatian studies - Culture (including book printing and art)
Croatian studies - History
Croatian studies - Linguistics
Croatian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kroatistika
- sociolingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Česko-chorvatská konverzace / ... a K. Jirásek. - Praha: Leda. 2006
- Život je kuřecí – úvahy cizince o češtině I. Slovo 2/2007
- Život je kuřecí – úvahy cizince o češtině II. Slovo 4/2008
- Bauk kruži nad hrvatskim jezikom – bauk zrakomlata (opaske o imenici zrakomlat). Slavistika dnes. Vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů III – 2007. Červený Kostelec/Praha: 2008
- Poznej svého Čecha (o stereotypech v říši smějících se holubů). Slovo 4/2010
- Sarma mater balcanica. Slovo 1/2012
- Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju. Praha: FF UK. 2012

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map