WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SKWARSKA, Karolína, PhDr. Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 275
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address skwarska@slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.slu.cas.cz/zamestnanci/skwarska.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Polish
Linguistics - Russian
Linguistics - Slovene
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - srovnávací jazyková syntax
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Tykání a jeho zdvořilejší protějšek v češtině a polštině. - In: Obraz světa v jazyce. - Praha : UK, 2001. - S. 137-145.
- Záporový genitiv v současné češtině, ruštině, polštině a slovinštině. - In: Varia. : IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov. / Zost. Nábělková, Mira a Šimková, Mária. - Bratislava : Slovenská jazykovedná společnosť pri SAV, 2002. - S. 201-208.
- Tektogramaticky anotovaný valenční slovník českých sloves. / spoluautoři: Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Benešová, V. - UFAL/CKL Technical Report TR-2002-15, 2002.
- VALLEX 1.0 Valency Lexicon of Czech Verbs. / spoluatoři: Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Benešová, V. - MFF, 2003.
- Traditionelle und moderne Literaturfassung am Prager Slavischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften / K. Skwarska, S. Ulbrecht. - In: Zeitschrift für Bibliothskswesen und Bibliographie. - 4 (2002).
- Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860. / K vydání připravil Bečka Jiří a kol. - 2. doplněné vydání připravili Bečka Jiří a Skwarska Karolína. - Praha : Slovanský ústav Akademie věd ČR : Euroslavica, 2002.
- Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861-1890. / K vydání připravil Bečka Jiří a kol. - Praha : Slovanský ústav Akademie věd ČR : Euroslavica, 2002.
- Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum : Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003. / sest. V. Vavřínek, H. Gladkova, K. Skwarska. - Praha : Slovanský ústav, 2004.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map