WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JÍLKOVÁ, Lucie, Mgr.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení stylistiky a sociolingvistiky, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jilkova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sociolingvistika
- konverzační analýza
- analýza masmediálního diskurzu
- analýza dialogu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Bemerkungen zum "Ethnonym" Čecháček. - In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7 / M. Bayer, M. Betsch, J. Błaszczak (Hrsg.) - München : Verlag Otto Sagner. - s. 80-87.
- Dreifaches Deutsch und das Aneignen des Tschechischen (Eine Sprachbiographie) - sborník z konference Polyslav II - Berlín, 1998 - s. 129-134 - resumé v češtině.
- Eine Fernsehdiskussion über interethnische Beziehungen - sborník z konference Polyslav III v Toruni - München 2000 : Verlag Otto Sagner - s. 110-120 - resumé v češtině.
- Zur Verwendung des Ethnonymums der Tscheche, die Tschechen in den Fernsehdiskussionen - Polyslav IV - Mnichov : Verlag Otto Sagner, 2001 - s. 108-113, resumé v češtině.
- O posloupnostech témat a kategorizování v běžném rozhovoru. - Zborník zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. - 1997 - s. 236 - 250.
- O nepřipraveném autobiografickém vyprávění. - Zborník zo VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. - Bratislavská jazykovedná spoločnosť při SAV, 1999 - s. 190-199.
- K otázce korekcí v narativním interview - Jazykovědné aktuality – roč. 37, zvláštní číslo (2000) - s. 28–36.
- K problematice střídání a míšení kódů (na česko-maďarském jazykovém materiálu) - Jazykovědné aktuality - Roč. 38, č. 4 (2001) - s. 52-57.
- Obraz sebe a druhého v narativním interview - sborník Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci - FF Ostravské univerzity - 2001 - s. 121-127.
- Romové, nebo Cikáni? Výsledky dotazníkového průzkumu -Naše řeč - č. 4 (1997) - s. 195-201.
- Obraz romského etnika v běžném rozhovoru - sborník z konference „Jinakost, cizost v jazyce a literatuře“ - Ústí n. L., 1998 - s.122-128.
- Jak píší studenti své diplomové práce - Češtinář - R. 10, č. 2 (1999/2000) - s. 47-53.
- K jednomu případu česko-německé interference (Prolínání němčiny a češtiny z fonetického hlediska) - Časopis pro moderní filologii 1 (2000) - s. 22 - 28.
- Televizní diskusní pořad o mezietnických vztazích (Na hraně 26. 4. 1999) - Lidé města 5/2001 - s. 105-122 - resumé v angličtině.
- Romové v písničkách - Naše řeč - roč. 85, č. 3. (2002) - s. 130-142.
- Lásky jedné esemesky - Naše řeč - roč. 85, č. 4 (2002) - s. 207-212.
- Hungarians in the Czech Republic - On the emergence of a „new“ linguistic minority after the division of Czechoslovakia / Eőry, V., Hašová L. - In: International Journal of Sociology of Language - editor: J.Fishman, Mouton de Gruyter - č. 162 (2003) - s. 85-102.
- Eine mitteleuropäische Sprachbiographie. - In: Leben mit mehreren Sprachen/Vivre avec plusieurs langues, Sprachbiographien/Biographies langagières - Rita Franceschini, Johanna Miecznikowski (hrsg./éds.) - Nakladatelství Peter Lang : Bern, 2004 - 173-186.
- Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. / S. Čmejrková, L. Jílková, P. Kaderka - Slovo a slovesnost - roč. 65 (2004) - 243-269.
- Ze slovníku Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (nos autem – ucho vlakem) - Naše řeč - roč. 87 (2004) - 225-232.

Poznámky / Notes roz. Hašová

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map