WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

TICHÁ, Zdeňka, PhDr.

* 1971

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 326 992 881
Mobil / Mobile number +420 / 728 663 654
E-mail / E-mail address ticha@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Slovak studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bulharistika a slovakistika
- lexikologie
- lexikografie
- sociolingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Rozumět jazyku. – In: Naše řeč. – Roč. 79, č. 3 (1996), s. 150-153. – Pod jménem Z. Kavková.
- Bodybuilding nebo kulturistika? – In: Naše řeč. – Roč. 80, č. 1 (1997), s. 55-56. – Pod jménem Z. Kavková.
- Lexikografické přístupy k slangovému materiálu. – In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15.-16. září 1998. – Plzeň, 1998. – S. 9-13.
- Taping. – In: Naše řeč. - Roč. 81 (1998), s. 160-161.
- Nová slova v češtině : Slovník neologizmů. – Praha, 1998. – Spoluautorka.
- Lomítko. - In: Naše řeč. – Roč.82 (1999), s. 163-166.
- Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků) / Z. Tichá, A. Rangelová, Z. Opavská. - In: Varia VIII - Zborník materiálov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25. - 27. novembra 1998). – Bratislava, 1999. - S. 181-185.
- Neologie a neografie : Výběr z národních bibliografií s dodatkem. - 2. rozšířené vydání. – Praha : ÚJČ AV ČR, 1999. – Spoluautorka.
- Slangizmy a profesionalizmy ve výkladovém slovníku. - In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference Praha, 31.10. - 1.11.2000. – Praha, 2000. – S. 84-90.
- K názvosloví v kulturistice. – In: Sborník z konference ‘Termina 96’ (Liberec 10. a 11. 9. 1996). – Praha, 2000. – S. 93-95.
- Některé tendence v nové lexikální zásobě. Na základě srovnání dvou časových vrstev nového lexika. – In: Jazykovědné aktuality. – Roč. 38 (2001), s. 82-86.
- Tři slangové slovníky / Z. Tichá, L. Kopec. – Praha, 2001.
- Funkce příkladů v slovníku neologizmů. – In: Lexicographica ´99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. – Bratislava, 2001. – S. 141-145.
- Řekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel.“ - In: Varia IX - Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok,). – Bratislava, 2002. – S. 97-101.
- Nová slova v češtině : Slovník neologizmů - 2. – Praha, 2004. Spoluautorka.


- Materiálová báze slovníku neologizmů v češtině. – In: Sborník z konference v rámci projektu „Inovační procesy ve slovanských jazycích“, Varšava 25.-17. září 2000.
- Profesionalizmy a slangizmy. – In: Varia X - Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok, 21. 11.-24. 11. 2000).
- O postojích k internacionalizmům. – In: Varia XI - Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves, 28. 11.-30. 11. 2001).
- Výrazy internacionální povahy ve sportovní oblasti (na materiále češtiny a bulharštiny). – In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Bulharský jazyk - historie, současnost, budoucnost, Sofie 3.-7. 10. 2002.
- Internacionalizmy a slang. – In: Varia XII - Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4.-6. 12. 2002).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map