WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NECHUTOVÁ, Jana, prof. PhDr. CSc.

* 1936

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 505
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address nechutov@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.muni.cz/lide/506-jana-nechutova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Literary criticism (history)
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - latinsky psaná česká literatura českého středověku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jednota klasických filologů
- Listy filologické - redakční kruh
- MU Brno - vědecká rada - členka
- FF UK Praha - vědecká rada - členka
- Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa (CMS, Filozofický ústav AVČR) - předsedkyně
Publikační činnost / Publications - Aurelius Augustinus : Křesťanská vzdělanost ; přeložila, komentářem a úvodem opatřila J. Nechutová. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 231 s.
- Středověká latina. - Praha : KLP, 2002. - 162 s.
- Antika, Čechy a evropská tradice / Jaroslav Ludvíkovský ; k vyd. připravila, poznámky a vysvětlivky pořídila a úvodní studii napsala J. Nechutová. - Brno : FF MU, 2002. - 169 s. : obr. příl.
- Latinská literatura českého středověku do r. 1400. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 365 s.
- Matthiae de Janov dicti Magistri Parisiensis Regularum veteris et novi testamenti liber V. De corpore Cristi / sest. J. Nechutová, H. Krmíčková. - München : R. Oldenbourg, 1993. - XXXIX, 290 s.
- Obrana básnictví 1492 / Augustin Olomoucký ; z lat. přel. J. Nechutová. - Brno : Blok, 1987. - 95 s.
- Ptačí zahrádka / Claretus ; z lat. přel. J. Nechutová. - Brno : Petrov, 1991. - 106 s.
- Nicolai Dresdensis Exposito super Pater noster / ed. J. Nechutová, R. Cegna. - Wrocław : Ossolineum, 1990.
- Querite primum regnum Dei / Nicolaus de Dresda ; ed. a předml. J. Nechutová. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1967. - 114 s. - (Spisy UJEP v Brně. FF ; Č. 119).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map