WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BARTŮŠKOVÁ, Sylva, PhDr. CSc.

* 1937

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Bulgarian literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Bulgarian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika a bulharistika
- próza v 19. a 20. století
- přírodní beletrie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Československo-bulharské kulturní vztahy : tradice a perspektivy bádání : mezinárodní vědecká konference Brno 25.-28.4.1989 : sborník příspěvků. - Brno : Ústav slavistiky ČSAV, 1990. - 412 s. - Editorka.
- Jaromír Tomeček. - Praha : Československý spisovatel, 1981. - 169 s.
- Na poloninách : Výbor z próz. / J. Tomeček - Praha, 1998. - 89 s. - Předmluva a uspořádání.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map