WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BEČKOVÁ, Marta, PhDr. CSc.

* 1930

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address beckova27@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Poland
Literary criticism (history) - Polish literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Polish studies - History
Polish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české a polské kulturní dějiny 16. a 17. století
- komeniologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě - členka vědecké rady
- Unie Comenius - členka
- Klub za starou Prahu - členka
Publikační činnost / Publications - Przyczynki do działalności Jana Amosa Komeńskiego w Polsce w świetle nowych badań. - In: Rozprawy z dziejów oświaty. 22. - Warszawa, 1979. - s. 3-20.
- Jan Amos Komenský a Polsko. - Praha : Academia, 1983. - 83 s. - (Studie ČSAV ; 5).
- Znajomość dzieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od połowy XVII w. do czasów obecnych / M. Bečková, T. Bieńkowski, D. Čapková. - Warszawa : Wydaw. Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, 1991. - 164 s. - Autorský podíl s. 67-136.
- Die Bedeutung von Komenskýs Wirken am Gymnasium von Leszno in Polen für sein Werk. - In: Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungswesen in Mitteleurope seit dem 17. Jahrhundert : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz an der Bremer Universität vom 11.-13. November 1991 / hrsg. F. Boldt. - Prag : Karls-Univ., 1993. - s. 23-35.
- Die Beziehungen des J. A. Komenský zu Polen und zur polnischen Kultur. - In: Johannes Amos Comenius (1592-1670) : Exponent of European Culture? / ed. by P. van Vliet and A. J. Vanderjagt. - Amsterdam ; Oxford ; New York ; Tokyo : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1994. - s. 9-15.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map