WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BLÁHOVÁ, Emilie, PhDr. CSc.

* 1931-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavonic studies
Linguistics - Comparative linguistics
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - staroslověnština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - časopis Slavia - redakce
Publikační činnost / Publications - Nejstarší staroslověnské homilie : (syntax a lexikon). - Praha : Academia, 1973. - 93 s. - (Studie ČSAV ; 11).
- Staroslověnské legendy českého původu / přel., úvody k textům a komentáře naps. a rejstříky opatř. E. Bláhová, V. Konzal ; spoluprac. a úv. stať naps. A. I. Rogov. - Praha : Vyšehrad, 1976. - 399 s.
- Sázava : památník staroslověnské kultury v Čechách / K. Reichertová ... [ et al.]. - Praha : Odeon, 1988. - 450 s. - Spoluautorka.
- Strumički (Makedonski) apostol : kirilski spomenik od XIII vek / E. Bláhová, Z. Hauptová. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1990. - 398 s.
- Staroslavjanskij slovar' : (po rukopisjam X-XI vekov) / pod red. R. M. Cejtlin, R. Večerki i E. Blagovoj. - 1. vyd. - Moskva : Russkij jazyk, 1994. - 842 s. - 2. vyd. - 1999.
- Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae / [hlavní redaktor: Josef Kurz I.-II.sv., Zoe Hauptová III.-IV.sv.]. - Vydání první. - Praha : Academia : Euroslavica, 1966-1997. - 4 sv. - D.1: 1966 - d.2: 1973 - d.3: 1982 - d.4: 1997 - Spoluautorka hesel.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map