WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BERANOVÁ, Magdalena, PhDr. DrSc.

* 1930-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archaeology
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanská archeologie
- dějiny hospodářství
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Zemědělství starých Slovanů. - Praha : Academia, 1980. - 396 s., 96 il., 56 příl.
- Slované. - Praha : Panorama, 1988. - 308 s., 32 il.
- Die Archäologie über die Pflanzenproduktion bei den Hunnen, Awaren und Protobulgaren. - In: Památky archeologické. - Roč. 77, č. 1 (1986), s. 81-103.
- Slavic Scythes und Haymaking until the Beginning of the Fiftheenth Century. - In: Ethnologia Slavica. - Bratislava, 1990. - S. 129-166.
- Šafařík a současná archeologie. - In: Slavia. - Roč. 65, seš. 1/2 (1996), s. 99-102.
- Types of slavic agricultural production in the 6th - 12th centuries A.D. - In: Ethnologia Slavica. - Bratislava, 1984 (1986). - s. 7-48.
- Slavjanskaja archeologija v Čechii v 1975-1985 gg. - In: Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-15 vekov v Čechii 1975-1985 gg. - Praha : Archeologický ústav Československé Akademie věd, 1985, s. 5-30.
- Slavic harvest and harvesting implements until the beginning of the 15th century. - In : Ethnologia Slavica. - Bratislava, 1991. - S. 7-34.
- Slované. - 2. přepracované vydání 2002. - Praha : Libri, 2000. - 311 s. - 96 il. - Více o knize ZDE nebo ZDE.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map