WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BŘEZINOVÁ, Ivona, PaedDr.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Nad Obcí I 12, 140 02 Praha 42
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 241 443 571
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ivona.brezinova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ivonabrezinova.cz/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Czech literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literatura pro děti a mládež
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů
- česká sekce International Business Brokers Association (IBBA)
Publikační činnost / Publications - Poznámky k začleňování prvků vědecké fantastiky do poezie jako projevu sbližování umění a vědy. - In: Sborník Ped. fak. v Ústí n. Labem. Řada bohemistická. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1990. - s. 113-125.
- Vzrušení nad botanickým klíčem aneb Popis pracovního postupu : (programovatelné dobrodružné knihy pro děti). - In: Zpravodaj katedry bohemistiky Ped. fak. UJEP v Ústí nad Labem. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 8-12.
- Počítačové hry jako nový fenomén v literatuře pro děti a mládež. - In: Český jazyk a literatura. - Roč. 44, č. 7/8 (1994), s. 169-171.
- Problematika cestování ve vědeckofantastické literatuře. - In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : sborník příspěvků z konference konané 6.-8.9.1994. - Ústí nad Labem : Univ. J. E. Purkyně, 1995. - S. 158-162. - (Acta Univ. Purkynianae).
- Jak nás vidí světová literatura. - In: Zlatý máj. - Roč. 39, č. 4 (1995), s. 38-42.
- Některé motivy sportu ve vědecko-fantastické literatuře. - In: Zlatý máj. - Roč. 39, č. 2 (1995), s. 4-6.
- Akrobat výřečnosti. (E. Bass). - In: Zlatý máj. - Roč. 40, č. 3 (1996), s. 124-125.
- Drsné skvosty z Klondiku. (J. London). - In: Zlatý máj. - Roč. 40, č. 3 (1996), s. 126-127.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map