WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BERGROVÁ, Zdenka, PhDr.

* 1923-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Literary criticism (history)
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Translators
Literary criticism (history) - Croatian literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Literary criticism (history) - Serbian literature
Literary criticism (history) - Slovak literature
Literary criticism (history) - Ukrainian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Croatian studies - Literary criticism (history)
Serbian studies - Literary criticism (history)
Slovak studies - Literary criticism (history)
Ukrainian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - překlady klasických básníků a studie o nich (zvláště 19. století)
- vlastní poezie a próza
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obce spisovatelů - členka
- Unie českých spisovatelů - členka
Publikační činnost / Publications - Hra se smrtí. - In: Kulturní revue Limbus. - Č. 2 (1992), s. 11-12. - O Jeseninovi.
- Doslov. - In: Bludný kruh / M. Ju. Lermontov ; z ruštiny přel. Z. Bergrová. - Praha : Astra, 1991. - s. 93.
- Puškinův lyrický humor. - In: Ruský jazyk. - Roč. 9, č. 6 (1959), s. 256-260.
- Puškin a carská cenzura jeho literatury faktu : o nedokončené próze Historie Petra Velikého. - In: Světová literatura. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 238-240.
- O potížích překladu Někrasovových básní do češtiny. - In: Sborník prací fil. fak. Univ. J. E. Purkyně. D 19. - Brno, 1972. - s. 27-32.

Podrobná bibliografie v publikaci: Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové : bibliografie 1945-2005 / uspořádala Hana Opleštilová. - 1. vyd.. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2005. - 115 s.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map