WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HRBÁČEK, Josef, Doc. PhDr. CSc.

* 1930-2006

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Linguistics - Russian
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika: gramatika, syntax
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- Český jazyk a literatura - redakční rada
- Naše řeč - redakční rada (do r. 2000)
Publikační činnost / Publications - Jazykové zkratky v češtině. - Praha : Univ. Karlova, 1979. - 128 s.
- Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. - Praha : Trizonia, 1994. - 134 s.
- Mluvnice češtiny. D. 3, Skladba / F. Daneš ... [et al.]. - Praha : Academia, 1987. - 746 s. - Spoluautor, autorský podíl: oddíl Souvětí, s. 442-548.
- Čeština : řeč a jazyk / M. Čechová a kol. - Praha : ISV, 1996. - 380 s. - Spoluautor, autorský podíl: syntaktický oddíl, s. 225-340.
- Úvod do studia jazyka. - Praha : Universita Karlova, 1999. - s. 156.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map