WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HAUSER, Přemysl, Prof. PhDr. CSc.

* 1921-2011

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Slovene
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Linguistics
Slovene studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - gramatika, syntax
- lexikologie a tvoření slov v českém jazyce
- didaktika českého jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost přátel jižních Slovanů v ČR
- Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - Nauka o slovní zásobě. - Praha : Státní pedagogické nakl. 1980. - 192 s. - 2. vyd.: 1986. 195 s.
- Tvoření podstatných jmen v době národního obrození. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1978. - 200 s.
- Odvozování podstatných jmen. - In: Mluvnice češtiny. 1 / M. Dokulil ... [et al.]. - Praha : Academia, 1986. - S. 231-311.
- Češčina / P. Hauser, B. Urbančič, A. Jedlička. - Maribor :
Založba Obzorja, 1980. - 226 s. - 2. vyd.: Ljubljana : Založba Mladika, 1997. - 232 s.
- Slovník jazykovědné terminologie. / P. Hauser a kol. - Brno : Nová škola, 2001. - 107 s.
- Základní mluvnice českého jazyka. / Spoluautoři: Styblík V., Čechová M., Hošnová, E. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2004. - 243 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map