WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VAŇKOVÁ, Irena, PhDr. CSc.

* 1962

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 212
+420 / 221 619 210
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Irena.vankova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ucjtk.ff.cuni.cz/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - kognitivně a kulturně orientovaná lingvistika
- filozofie jazyka a komunikace
- interpretace (uměleckého) textu
- poezie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vědecká rada České knižnice - členka
- etnolingvistická komise při Mezinárodním komitétu slavistů - členka
Publikační činnost / Publications - Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře. - Praha : ISV nakladatelství, 1996. - 280 s.
- Co na srdci, to na jazyku (Kapitoly z kognitivní lingvistiky) / Irena Vaňková, Iva Nebeská, Lucie Saicová Římalová, Jasňa Šlédrová. - Praha : Karolinum, 2005.
- Hledání společně sdíleného světa jako východisko a předpoklad výchovného působení / Jaroslav Požický, I. Vaňková, David Krámský, Lenka Kitzbergerová. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 2003. - Stať Domov v řeči : Mateřský jazyk jako (společný) obraz světa. - s. 65 – 78.
- Hledání souřadnic společného světa : Filosofie pro každý den / Jaroslava Pešková, Miloslav Průka, I. Vaňková (editoři a autoři koncepce). - Praha : Eurolex, 2004. - Stať O věci a slově : „Snad jsme tu jen, abychom řekli…,“. -s. 377 – 401.
- Člověk a (jazykový) obraz přirozeného světa. - Slovo a slovesnost, roč. 60 (1999). - s. 283 – 292.
- „Mocné slovo“ : řeč a komunikace v Erbenově Kytici. - Česká literatura, roč. 48 (2000), č. 6, s. 630 – 635.
- Vidět barvy. - Souvislosti, roč. 12 (2001), č. 1, s. 131 – 143.
- Čtyry doby B. Němcové : barevnost a barvy v českém obrazu světa. - Česká literatura, roč. 51 (2003), s. 51 – 59.
- Kulaťoučké jablíčko : Mateřský jazyk a kognitivní lingvistika. Čeština doma a ve světě, roč. 11 (2003), č. 1 – 2, s. 26 – 29.
- „Každým slovem mohu proměnit vše, čeho se dotknu…“ (Řeč a tělesnost nejen v textech Miloslava Topinky). - Souvislosti, roč. 16 (2005), č. 1, s. 19 – 32.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map