WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MARTÍNEK, Jan, PhDr. CSc.

* 1924-2014

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - latinská a řecká literatura v českých zemích v 15.-17. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě / založili A. Truhlář a K. Hrdina, pokračovali J. Martínek, J. Hejnic. - Praha : Academia 1966-1982. - 5 sv. - 1: (A-C). 1966. 530 s.; 2: (Č-J). 1966. 490 s.; 3: (K-M). 1969. 404 s.; 4:(N-Ř). 1973. 391 s.; 5: (S-Ž). 1982. 608 s.
- Bohuslai Hassensteinii a Lobkowicz epistulae / ed. J. Martínek, D. Martínková. - Leipzig : BSB B. G. Teubner Verl.
1969-1980. - 2 sv. - T. 1: Epistulae de re publica scriptae. 1969. XXXII, 76 s.; T. 2: Epistulae ad familiares. 1980. XLVI, 242 s.
- Renesanční poesie / k vyd. připr. a přel. H. Businská ; předmluvu a životopisy naps. J. Martínek. - Praha : Academia, 1975. - XII, 324 s.
- Carmina selecta / Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic ; básně vybr. a doslovem doprovodil J. Martínek ; překlad, vysvětlivky a pozn. H. Businská, D. Martínková. - Praha : Aula, 1996. - 184 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map