WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JANKOVIČ, Milan, PhDr. DrSc.

* 1929-2019

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Philosophy and aesthetics
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura 20. století (prozaická tvorba J. Haška, B. Hrabala aj.)
- teorie literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká literatura - člen redakční rady
- Estetika - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Umělecká pravdivost Haškova Švejka. - Praha : Nakladatelství ČS AV, 1960, Rozpravy. - 72 s.
- Josef Václav Sládek. - Praha : Svobodné slovo, 1963. - 200 s.
- Nesamozřejmost smyslu. - Praha, Československý spisovatel, 1991. - 220 s.
- Dílo jako dění smyslu. - Praha : Pražská imaginace, 1992. - 95 s.
- Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. - Praha : Torst, 1996. - 205 s.
- A Work as a "Thing" and as a Sign. - In: Travaux du Cercle linguistique de Prague. 1. - Amsterdam : Philadelphia, 1995. - s. 297-311.
- Pohledy zblízka : Zvuk, význam, obraz : Poetika literárního díla 20. století. / Miroslav Červenka... [et al.]. - Praha : Torst, 2002. - 589 s. - Autor kapitol: Vančura - s. 163-204. - K. Čapek - s. 203-231.
- Na cestě ke smyslu : Poetika literárního díla 20. století. / Miroslav Červenka... [et al.]. - Praha : Torst, 2005. - 1051 s. - Autor teoretického úvodu, kapitol o E. Julišovi, B. Hrabalovi - s. 821-964.
- J. V. Sládek : Básně. I. díl. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - Autor komentáře. - s. 337-383. - II. díl - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - Autor komentáře. - s. 333-378.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map