WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HŘÍBKOVÁ, Radka, PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address rhrib@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
- starší ruská literatura
- tvorba A. P. Čechova a F. M. Dostojevského
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů - místopředsedkyně
- Mezinárodní asociace učitelů ruskéo jazyka - zástupce ČR
- Společnost Dostojevského
- Společnost Mariny Cvetajevové
- KMF
Publikační činnost / Publications - Raduga : Ruština pro střední a jazykové školy – díly 1, 2, 3 / sest. S. Jelínek, J. Folprechtová, R. Hříbková, H. Žofková. – Plzeň : Fraus, 1996. – (2. vydání 1997, 3. vydání 1999)
- Umělecko-filozofická koncepce dětství v tvorbě F. M. Dostojevského. – Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. – 84 s.
- Символика детских жертов в творчестве Ф. М. Достоевского. – In: Rossica. – Roč. 98/99, č. 2 (2000), s. 51-58.
- Детство в творчестве А. П. Чехова – актуальная интерпретация. - In: Rossica Olomoucensia. Ročenka katedry rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. – Roč. XXXVIII. – Olomouc : Palackého univerzita, 2000. – S. 55-61.
- F. M. Dostojevskij na prahu 21. století. – In: Cizí jazyky. – Č. 1 (2001), s. 15-16.
- Objevování dětství v evropské literatuře 19. století a Babička Boženy Němcové. – In: Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví : Božena Němcová. K 140. výročí úmrtí – Č. 34. – Praha : Památník národního písemnictví, 2002. – S. 147-162.
- Художественная литература в общей концепции коммуникативно-ориентированного обучения русскому языку. – In: Избранные вопросы русского языка и лингводидактики. – Poznań : Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2002. – S. 175-179.
- Mezi dvěma staletími. Ivan Bunin (1870-1953). – In: Cizí jazyky. – Č. 1 (2003), s. 22-23.
- “Чтобы збук и краски вскривали смыслом“ : Мистерия детства А. Белого. – In: Слово и образ в художественной литературе – Дружба 3. – Москва : Изд. МГОУ, 2003. – С. 4-16.
- Česko-ruská konverzace / H. Žofková, R. Hříbková, A.Pechtěrev, M. Horvátová, J. Janešová, L. Prokopová. – Praha : Leda, 2003. – 407 s.
- Ruština v kostce / sest. R. Hříbková, A. Hlaváček. – Praha : Fragment, 2004. – 110 s.
- Ruské inspirace Boženy Benešové. – In: Dialog kultur III. / sest. O. Richterek. – Hradec Králové :Univerzita Hradec Králové, 2005. – S. 149-155.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map