WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JIRÁČEK, Jiří, Prof. PhDr. DrSc.

* 1924-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - nominální derivologie v rusko-českém porovnání se zvláštním zřetelem k internacionálnímu lexiku
- morfologie
- lexikologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Internacional'nyje suffiksy suščestvitel'nych v sovremennom russkom jazyke (strukturno-sopostavitel'noje issledovanije). - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1971. - 281 s. - (Opera Univ. Purkynianae Brunensis. Fac. phil. ; Č. 168).
- Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině (v porovnání s češtinou). - Brno : Univ. J. E. Purkynianae Brunensis. Fac. phil. ; Č. 250).
- Internacional'nyje suffiksy suščestvitel'ych v sovremennych slavjanskich jazykach. - In: Slavia. - Roč. 41 (1972). - S. 1 - 8.
- Morfémová a morfonologická charakteristika al-ových internacionálních morfů adjektiv v ruštině. - In: Československá rusistika. - Roč. 26. - Č. 5 (1981). - S. 193 - 201.
- K otázce využití infinitivu ve vedlejších větách účelových v současných slovanských jazycích. - In: Slavia. - Roč. 62 (1993). - S. 483 - 488.
- Rusko-anglické analogie na rozdíl od češtiny. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - A 48. - Brno, 2000. - S. 155 - 166.
- Thoughts on Intralingual and Interlingual Perintegration in Present-Day Russian. - In: Folia Linguistica. - T. 19. -Č. 1-2. - The Hague : Mouton, 1985. - S. 201 - 206.
- K voprosu o grammatičeskom rode internacional'nych suščestvitel'nych v russkom jazyke po sravneniju s češskim i nemeckim jazykami. - In: Russistik. - Č. 1 (1990). - S. 33 - 40.
- K vývoji flexívního typu s přízvučným -á v nom. pl. maskulin v kodifikované spisovné ruštině sovětského období. - In: Československá rusistika. - Roč. 20 (1975). - S. 107 - 112.
- Suščestvitel'lnyje s internacional'nymi suffiksami v sovremennom russkom jazyke s točki zrenija ich stilističeskogo kačestva. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - A 22-23. - Brno, 1975. - S. 87 - 102.
- K interlingvální interferenci ve slovotvorbě. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. A 27. - Brno, 1979. - S. 159 - 163.
- Analiz suščestvitel'nych s internacional'nymi suffiksami v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim. - In: Sborník Internacional'nyje elementy v leksike i terminologii. - Char'kov, 1980. - S. 84 - 98.
- Prilagatel'nyje s internacional'lnymi suffiksal'nymi morfami - slovoproizvodnaja baza v sovremennom russkom jazyke. - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - A 29. - Brno, 1981. - S. 105 - 117.
- Vzájemný vztah derivačního a lexikálního významu u desubstantivních adjektiv na -al'nyj v ruštině a -ální v češtině. - In: Slavica Slovaca. - Roč. 16 (1981). - S. 236 - 242.
- Příručka ruského pravopisu / sest. M. Balcar ... [et al.]. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. - 120 s. - spoluautor
- Internacional'nyje suffiksal'nyje morfy prilagatel'nych v sovremennych slavjanskich jazykach. - In: Slavia. - Roč. 52 (1983). - S. 243 - 249.
- K morfonologické charakteristice internacionálních sufixálních morfů adjektiv v ruštině v porovnání s češtinou. - In: Československá rusistika. - Roč. 29 (1984). - S. 157 - 165.
- K otázce postupného rozšíření substantiv se sufixy -izm a -ist v ruštině. - In: Slavica Olomucensia. - Č. V. - Praha Státní pedagogické nakladatelství, 1985. - S. 77 - 86. - (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis).
- Sklonenije suščestvitel'nych v sovremennom russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (s morfonologičeskoj točki zrenija) - In: Bulletin ruského jazyka a literatury. - Č. XXIX. - Praha : Univerzita Karlova. - Praha, 1988. - S. 145 - 163.
- Morfologie ruského jazyka I. : Substantivum. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. - 80 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map