WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PEŠAT, Zdeněk, DrSc.

* 1927-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura 19. a 20. století
- teorie literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká literatura - člen redakční rady
- Lexikon české literatury - člen redakční rady
- Ústav české literatury AV ČR - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - podrobná bibliografie na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR ucl.cas.cz

- Boj o Aloise Jiráska v zrcadle kritiky. – 1. vyd. – Praha : Československý spisovatel, 1954. – 125 s.
- J. S. Machar - básník. - Praha : Nakl. ČSAV, 1959. - 124 s. - (Rozpravy ČSAV).
- Poetismus : Antologie / Sest. a záv. studii naps. K. Chvatík a Z. Pešat. – 1. vyd. – Praha : Odeon, 1967. – 381,[22] s.
- Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století: slovníková příručka. / Zdeněk Pešat; napsal kol. za red Květy Homolové a Mojmíra Otruby. – 3. vyd. – Praha : Čs. spisovatel, 1982. – 371 s.
- Dialogy s poezií. - Praha : Československý spisovatel, 1985. - 217 s.
- Jaroslav Seifert. - Praha : Československý spisovatel, 1991. - 238 s.
- Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do r. 1945 / Miroslav Červenka ... [et al.]. - Praha : Československý spisovatel, 1990. - Dějiny české literatury / hl. red. J. Mukařovský. - Praha : Nakl. ČSAV 1961-1995. - 2 sv. - D. 3: 1961. 631 s.; D. 4: Victoria Publishing, 1995. 714 s. - Spoluautor 3. dílu, spoluautor a redaktor 4. dílu.
- 428 s. - Spoluautor.
- Tři podoby literární vědy. – 1. vyd. – Praha : Torst, 1998. – 303 s.
- Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1, A-G / zpracoval Vladimír Forst a kol. – 1. vyd. – Praha: Academia, 1985. – 900 s. ; 2, H-L – 1993; 3, M-Ř / zpracoval J. Opelík a kol. – 2000. – spoluautor.
- Skupina 42 : antologie / Zdeněk Pešat, Eva Petrová. – 1. vyd. – Brno : Atlantis, 2000. – 486 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map