WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NEČAS, Ctibor, Prof. PhDr. DrSc

* 1933-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Balkan
History - Bosnia-Herzegovina
History - Croatia
History - History of Slavonic nations
History - Macedonia
History - Poland
History - Serbia
History - Slovenia
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Polish studies - History
Croatian studies - History
Macedonian studies - History
Serbian studies - History
Slovene studies - History
Study of Bosnia-Herzegovina - History
Balkan studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny slovanských národů habsburské monarchie
- česko-slovenské hospodářské, politické a kulturní styky v letech 1890-1918
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Balkán a česká politika : pronikání rakousko-uherského imperialismu na Balkán a česká buržoazní politika. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1972. - 160 s. - (Spisy Ped. fak. UJEP v Brně ; Sv. 10).
- Na prahu české kapitálové expanze : rozpínavost českého
bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1987. - 129 s. - (Spisy FF UJEP v Brně; Sv. 272).
- Mezi muslimkami : působení úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892-1918. - Brno : Masarykova univ., 1992. - 137 s.
- Podnikání českých bank v cizině 1898-1918 : rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. - Brno : Masarykova univ., 1993. - 137 s. - (Spisy FF MU v Brně ; Sv. 295).
- Josef Macůrek . - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 1998. - 74 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map