WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

OPELÍK, Jiří, Doc. PhDr. CSc.

* 1930

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Hřibská 2, 100 00 Praha 10
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Nenáviděné řemeslo : výbor z kritik 1957-1968. - Praha : Československý spisovatel, 1969. - 223 s.
- Josef Čapek. - Praha : Melantrich, 1980. - 362 s.
- Josef Čapek / Jaroslav Slavík, Jiří Opelík. - Praha : TORST, 1996. - 603 s.
- Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce / ved. red. V. Forst. - Praha : Academia, 1985-2000. - 1. A-G. 1985. 900 s. - 2, sv. 1. H-J. 1993. 589 s. - 2, sv. 2. K-L. 1993. s. 597-1377 - 3. M-Ř, sv. I. M-O. Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor Jiří Opelík. 2000. 728 s. - 3. M-Ř, sv. II. P-Ř. Zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor Jiří Opelík. 2000. s. 733-1522.
- Milované řemeslo. - Praha : TORST, 2000. - 449 s.
- Holanovské nápovědy. - Praha : Thyrsus, 2004. - 207 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map