WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

REISSNER, Martin, Mgr.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 496 331
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address m.reissner@centrum.cz ; Reissner@jumbo.ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://wwwdata.muni.cz/people/?PID=39459&UID=edu

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies -literatura pro děti a mládež v 2. polovině 19. století
v českých zemích
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Ladění - šéfredaktor
- Obec spisovatelů - člen
- česká sekce IBBY - viceprezident
Publikační činnost / Publications - Podrobná publ. činnost na stránkách Pedag. fakulty MU:wwwdata.muni.cz/people/publications

- Osvícenská literatura. - Brno : Cerm, 1996. - 20 s.
- Proměny literatury pro mládež - vstup do nového tisíciletí. - 1. vyd. - Brno : Vydavatelství MU, 2001. - 77 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map