WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

STYBLÍK, Vlastimil, PhDr. CSc.

* 1926-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazyková kultura
- jazyková výchova
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český jazyk a literatura, (redaktor od r. 1967)
Publikační činnost / Publications - Problémy reformy českého pravopisu z hlediska školy : (výsledky výzkumu na základní devítileté škole). - Praha : Státní pedagogické nakl., 1966. – 98 s.
- Čtení o českém jazyku / V. Styblík, J. Jelínek. - 3. vyd. – Praha : SPN, 1981. - 301 s.
- Přehledná mluvnice češtiny : pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / V. Styblík, M. Čechová, Z. Hlavsa, A. Tejnor. – 2. vyd. – Praha : Fortuna, 1997. – 160 s.
- Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a pro studenty učitelství / M. Čechová, V. Styblík. - 2. upr. vyd. - Praha : SPN, 1998. - 264 s.
- Základní mluvnice českého jazyka / V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser, E. Hošnová. – Praha : SPN, 2004. – 244 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map