WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SLÁDEK, Miloš, PhDr.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 220 516 695, l. 227
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address milos.sladek@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
History
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Literary criticism (history) - History of literature
History - Poland
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Czech studies - Historiography
Czech studies - History
Polish studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká barokní literatura
- kulturní dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy / [sest. a průvodní slovo naps. M. Sládek]. - Jinočany : H & H, 1995. - 255 s.
- Dodatky k Průvodci po fondech literárního archivu PNP (1988-1995) / [odp. red. M. Sládek]. - Vyd. 1.. - Praha : Památník národního písemnictví, 1996. - 79 s.
- Šel psotník po humnech aneb Zaříkání, (s)prosté pohádky, potěšitelné studie a vyprávění z českého venkova i města minulého století / vzbr. a edičně připř. J. Štursová, M. Sládek. - Tanvald : Petr Nový, 1997. - 207 s.
- Vítr jest život člověka, aneb, Život a smrt v české barokní próze / [sestavil a průvodní slovo napsal] Miloš Sládek. - Vyd. 1.. - [Jinočany] : H & H, 2000. - 323 s.
- Kladské obrázky, aneb, Na okraj folkloristického výzkumu Jaromíra Jecha v Kladsku. – In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003 / připravil A. Kostlán. – S. 467-473.- (Sborník z konference k česko-polským vědeckým kontaktům)
- Poněkud pokřivená zpráva o písemné pozůstalosti Zdeňka Číbrta. – In: Čeněk Zíbrt a kulturní historie / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav ; sestavila Dagmar Blümlová. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav, 2003. – S. 313-319.
- Tři černé kvítky, aneb, na okraj citací v české pobělohorské homiletice. – In : Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci / sest. I. Čornejová. – Praha : Ústav dějin Univerzity Karlovy, 2003. – S. 309-316.
- Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP v Praze [elektronický zdroj] : soupis obsahuje údaje ze zpracovaných, uspořádaných a částečně uspořádaných fondů / zpracovali Jan Linka a Miloš Sládek. - Databáze. - Praha : Památník národního písemnictví, 2003. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) ; 12 cm
- Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století / ed. Miloš Sládek. - Praha : Argo, 2005. - 525 s.

Poznámky / Notes - příspěvky v časopisech Tvar, Aluze, Sousilosti, Posel z Budče, Historická demografie, Literární archiv aj.
- inventáře osobních fondů Literárního archivu PNP: Josef Bartsch, Josef Brambora, František Ladislav Čelakovský, Karel Doskočil, Jaromír Jech, Vilém Václav Kremer,Antonín Rybička, Zdeňka Tichá, Antonín Truhlář, Josef Kajetán Tyl,Rudolf Urbánek, Josef Vašica, Čeněk Zíbrt aj.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map