WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

POSLEDNÍ, Petr, Doc. PhDr. CSc.

* 1945

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 466 036 774
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address petr.posledni@upce.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.upce.cz/user/1947/7B536009-3924-4E96-9370-B5AA662CB9EE

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Polish literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-polská literární komparatistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český komitét slavistů
- Obec spisovatelů
- Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK, oborová rada
- MK ČR, ediční komise
- Univerzita Palackého, Filozofická fakulta - oborová rada pro českou literaturu
Publikační činnost / Publications - Hranice dialogu : česká próza očima polské kritiky 1945-1995. – 1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. - 197 s.
- Hledání tvaru : současná literární kultura na gymnáziu. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 64 s.
- Měřítka souvislostí : česká a polská literární kultura po roce 1945. – 1. vyd. - Praha : Euroslavica, 2000. - 188 s.
- Paměť hor : z literárního povědomí východních Čech po roce 1945. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 152 s.
- Krok ze stínu : setkání s polskou kulturou. – 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. – 161 s.
- Polské literární symboly. 1. vyd. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. – 203 s.
- Obtížná kontinuita : dvojí recepce polské literatury z let 1945-1949. – 1. vyd. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. – 162 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map