WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SVOZIL, Bohumil, PhDr. CSc.

* 1935-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká poezie přelomu 19. a 20. století
- současná česká literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost F. X. Šaldy
Publikační činnost / Publications - Vůle k intelektuální poezii : o básnické tvorbě Miroslava Holuba. - Praha : Československý spisovatel, 1971. - 128 s.
- V krajinách poezie : básnické vývojové tendence z konce 19. století. - Praha : Československý spisovatel, 1979. - 184 s.
- Tvář reality. - Praha : Československý spisovatel, 1986. - 208 s.
- Česká básnická moderna : poezie z konce 19. století : [antologie] / uspoř. Bohumil Svozil. - 1. vyd.. - Praha : Čs. spisovatel, 1987. - 279 s.
- Próza obrazná i věcná. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995. - 112 s.
- Česká literatura ve zkratce. 1, Období od 9. století do 70. let 18. století. - Praha : Brána, 1997. - 152 s.
- Česká literatura ve zkratce. 2, Období od 80. let 18. století do 80. let 19. století. / B. Svadbová, B. Svozil. – Praha : Brána, 1998. – 186 s.
- Česká literatura ve zkratce. 3, Období od 90. let 19. století po polovinu 40. let 20. století. – Praha : Brána, 2000. – 176 s.
- Slovník českých spisovatelů. 1. vyd. – Praha : Libri, 2000. – 744 s.
- Krajiny života a tvorby Oty Pavla. – 1. vyd. – Praha : Akropolis, 2003.

Poznámky / Notes - uspořádal a doslovem opatřila díla M. Floriana, Ladislava Fukse, Františka Gellnera, Karla Hlaváčka, Josefa Holečka, Bohumila Hrabala, J. S. Machara, Jana Nerudy, Oty Pavla, F.X. Šaldy aj.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map