WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SVOZILOVÁ, Naďa, PhDr. CSc.

* 1935-2021

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Lexikografie, lexikologie
- syntax, morfologie
- jazyková kultura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - Slovesné vazby a tvary. - In: O Čapkových Hovorech s TGM / k vyd. připr. S. Čmejrková, F. Daneš. - Praha : Academia, 1994. - S. 85-89.
- Slovesa pro praxi : valenční slovník nejčastějších českých sloves / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 359 s.
- Jak dnes píšeme, mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : (jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). - 1. vyd. - Jinočany : H & H, 2000. - 171 s.
- Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – 1. vyd. 1. - Praha : Academia, 2005. - 579 s.

Poznámky / Notes - spoluautorka slovníků a akademické mluvnice češtiny (do r. 1986)

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map