WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠARAPATKOVÁ, Žofie, PhDr.

* 1934

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - staroslověnština
- etymologie slovanských jazyků
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Sémantický vývoj psl. Jedr´. – In : Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Roč.45, 1996, A 44, řada jazykovědná. -- Brno : Masarykova univerzita, 1996. – S. 21-23.
- Slovník jazyka staroslověnského. - Praha : Academia, 1982-1997. - 2 sv. - Sv. 3: 1982. 671 s.; Sv. 4: 1997. - Spoluautorka.
- Etymologický slovník jazyka staroslověnského / hl. red. E. Havlová, od 6. seš. A. Erhart. - Praha : Academia, 1989-1998. - 8 sv. - Seš. 1 (1989), s. 64 s.; Seš. 2 (1990), s. 65-128; Seš. 3 (1992), s. 129-192; Seš. 4 (1994), s. 193-252; Seš. 5 (1995), s. 253-316; Seš. 6 (1996), s. 317-380; Seš. 7 (1997), s. 381-444; Seš. 8 (1998), s. 445-508. - od 6. seš. členka red.
- Český jazykový atlas / [autorka recenze] Ž. Šarapatková. – In : Slavia. – Roč. 67, č. 3 (1998), s. 372-373.
- K výkladu některých církevněslovanských slov. – In : Etymologica Brunesia. – Praha, 1978. – S. 67-78.
- Hebrejský vliv ve staroslověnských větách s pronominálním podmětem. – In : Miscelanea Brunesia. – Praha, 1979. – S. 128-135.
- K etymologii círk. slov. oblaš?. – In : Sborník prací Fil. fakulty brněnské univerzity. - A 25/26, 95-98. – Brno : Masarykova univerzita
- Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu ve staroslověnštině. – In : Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – A 30, 61-68 - Brno : Masarykova univerzita.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map