WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠLOSAR, Dušan, Prof. PhDr. CSc.

* 1930-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - historická gramatika a vývoj češtiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
Publikační činnost / Publications - Historický vývoj češtiny : hláskosloví, tvarosloví, skladba / A. Lamprecht, D. Šlosar, J. Bauer. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1977. - 309 s. - Autorský podíl s. 5-14, 113-227.
- Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. - 1. vyd.. - Praha : SPN, 1979.
- Slovotvorný vývoj českého slovesa. - Brno : Univ. J. E. Purkyně, 1981. - 161 s.
- Historická mluvnice češtiny / A. Lamprecht, D. Šlosar, J. Bauer. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1986. - 423 s. - Autorský podíl s. 15-30, 129-246, 251-340.
- Gramatika česká Jana Blahoslava / k vyd. připr. M. Čejka, D. Šlosar, J. Nechutová. - Brno : Masarykova univ., 1991. - 428 s. - (Spisy FF MU v Brně ; Č. 285).
- Příruční mluvnice češtiny. - Praha : Nakl. Lidové noviny, 1995. -
800 s. - Spoluautor, autorský podíl: s. 109-225.
- Česká kompozita diachronně. – 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 124 s.
- Encyklopedický slovník češtiny / [J. Bachmannová ... et al. ; editoři P, Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová]. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 604 s. – Spoluautor.
- Dějiny české hudební terminologie / Miloš Štědroň, Dušan Šlosar. – 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. – 122 s.
- Jazyčník / Dušan Šlosar, Jan Steklík. - Praha : Dokořán, 2004. - 143 s
- Tisíciletá / D. Šlosar ; il. J. Steklík. - Praha : Dokořán, 2005. - 106 s

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map