WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JELÍNEK, Stanislav, Prof. PhDr. CSc.

* 1931

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jelinekst@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - didaktika ruského jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace rusistů
- Kruh moderních filologů
- Cizí jazyky - redakční rada
Publikační činnost / Publications - Metodické problémy ruské gramatiky v české základní škole. - Praha : Univ. Karlova, 1970. - 156 s.
- K vědeckosti a přiměřenosti školní gramatiky ruského jazyka. - In: Filologické studie. 2. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1970. - S. 147-157.
- O didaktických aspektech konfrontace ruštiny s češtinou. - In: Filologické studie. 4. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1973. - S. 91-103.
- O metodičeskom podchode k grammatike v sovremennoj koncepcii obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu. - In: Filologické studie. 14. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1986. - S. 111-117.
- O roli učebnika v processe obučenija russkomu jazyku kak insotrannomu. - In: Russkij jazyk za rubežom. Č. 1 (1995), s. 58-60.
- Obščije voprosy organizacii grammatičeskogo materiala v škol´nych učebnikach russkogo jazyka kak nerodnogo. – In: Družba. Aktual´nyje problemy rusistiki. – Moskva : MOPT, 1988. - S. 120-129.
- Konceptual´nyje aspekty vuzovskogo kursa didaktiki russkogo jazyka kak inostrannogo. – In: Sborník Mezinárodní rusistické konference „Evropská rusistika a současnost“. Studia Rossica Poznaniensia XXIV. – Universytet A. M. Mickiewicza. – Poznaň, 1993. - S. 195-199.
- Koncepcija učebnika russkogo jazyka po otnošeniju k dejatel´nosti prepodavatelja i učaščegosja. – In: VII kongress MAPRJAL. Tezisy dokladov. – Regensburg, 1994. - S. 136.
- Kompleksnost´ i proporcial´nost´ v koncepcii učebnika russkogo jazyka kak inostrannogo. – In: IX meždunarodnyj kongress MAPRJAL. Tezisy dokladov i soobščenij. – Bratislava, 1999. – 218 s.
- K pojetí školní gramatiky ruského jazyka. – In: Gramatika v současné lingvodidaktice. Sborník Pedagogické fakulty ZČU. – Plzeň ZČU, 1999. – S. 11-15.
- Problematika lexikálního a gramatického učiva ve školních učebnicích ruštiny. – In: Problematika výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole… Sborník katedry slavistiky. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta : Gaudeamus, 2002. – S. 15-22.
- Rusko-český lingvodidaktický slovník / Stanislav Jelínek ... [aj.]. - Praha : Karolinum ; Jinočany : H & H, 1992 (Praha : Tobola). - 263 s.
- Raduga 1 : pracovní sešit : ruština pro střední a jazykové školy / Stanislav Jelínek ... [et al.]. - Plzeň : Fraus, 1996. - 96 s. - 2. vyd. 1997. - 3. vyd. 1999.
- Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly / Radko Purm, Stanislav Jelínek, Josef Veselý. - Vyd. 3., (rozš. a upr.). - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 250 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map