WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KŘEPINSKÁ, Alexandra, PhDr. CSc.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná rusistika
- ruská literatura 19. stoleti
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies Česká asociace rusistů - členka
Publikační činnost / Publications - Vosprijatije tvorčestva D.N. Mamina-Sibirjaka v češskoj srede. - In: Obščenije literatur. - Moskva : Institut slavjanovedenija i balkanistiki AN SSSR, 1991. - S. 39-160.
- Historická próza G.P. Danilevského. - In: Slavica. 7. - Praha, 1991. - S. 75-79. - (Acta Univ . Palackianae Olomoucensis. Fac. phil., Philologica ; 61).
- Ruští revoluční demokraté a problematika historického románu. - In: Slavica Slovaca. - Roč. 23, č. 2 (1988), s. 125-128.
- Russkaja istoričeskaja proza 70-80 godov XIX veka. - In: Československá rusistika. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 60-67.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map