WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KŘÍŽEK, Jaroslav, PhDr. CSc.

* 1924-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Politics, international relations
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny 20. století
- česko-ruské (sovětské) vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Jaroslav Hašek v revolučním Rusku. - Praha : Naše vojsko, 1957. - 322 s.
- Červenobílá a rudá : vojáci ve válce a revoluci 1914-1918 / K. Pichlík, V. Vávra, J. Křížek. - Praha : Naše vojsko, 1967. - 472 s.
- První světová válka / naps. kol., ved. J. Křížek. - Praha : Naše vojsko, 1968. - 289 s.
- Němci, Lenin a čs. legie. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 112 s.
- T.G. Masaryk a možnost obnovy východní fronty v létě 1918. - In: historie a vojenství. - Roč. 41, č. 1 (1992), s. 19-45.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map